N.Y.Bayramov. "Mədəaltı vəzin cərrahi xəstəlikləri"