N.Y.Bayramov. "Öd yollarının cərrahi xəstəlikləri"