Xəbərdarlıq

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 806

İxtirarlar

1. Способ сшивания ран паренхиматозных органов. Авторское свидетельство № 706577 от 22.09.1991. Аббасов А.Г.

2. Donmaların müalicə üsulu. Patent İ 2001 0041, Azərbaycan Elm və Texnika Komitəsi, 22.04.1993. Bayramov N.Y., Həmzəyev S.

3. Qaraciyər kistalarının modelləşdirmə üsulu: İxtira üçün prioritet. № 000730, 28. 12.1995. Cümşüdov C., Bayramov N.Y.

4. Qaraciyər absesinin modelləşdirmə üsulu: İxtira üçün prioritet № 000732, 28.12. 1995. Cümşüdov C., Bayramov N.Y.

5. Yoğun bağırsağın əməliyyatdaxili qapalı dekompressiyası və mənfəzdaxili irriqasiyası üçün qurğu. Azərbaycan Respublikasının Patenti. İ20010025. Əliyev S.A.

6. Qaraciyərin rezeksiya üsulu. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə dövlət komitəsi. № 336. 21.01.1998. Bayramov N.Y., Rüstəm Ə.M., Rzayev T.M. və b.

7. İnfeksiyalaşmış odlu silah və başqa döyüş yaralarının irinləmələrinin profilaktika və müalicə üsulu və onu aparmaq üçün işlədilən qurğu. Azərbaycan Dövlət Elm və Texnika komitəsi. Patent P: 990048-05.02.1999. İbişov K.H.

8. "İbişovun boşluq sanatoru". Azərbayvcan Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. Patent- İ 2010203 04.07.2001. İbişov K.H.

9. İbişovun dərman kompozisiyası. Azərbaycan Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. PATENT- İ. 20010153-05.11.2001. İbişov K.H.

10. Exinokokkektomiya üçün Universal Laparoskopik Qurğu. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. Patent İ 20060004. 2006. Zeynalov N.A., Sultanov H.A., Zeynalov S.M.

11. Hidrofil məlhəm əsası və onun alınma üsulu. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə dövlət komitəsi İ 20090141 20.06.2009. Hümmətov A.F.

1. Ректальное зеркало. Удост. на рац.предложение № 60, выдан АМИ им. Н. Нариманова 12.09.1983. Cултанов Г.А.

2. Классификация и способ лечения острого парапроктита. Удост. на рац. предложение № 67, выданного АМИ им. Н. Нариманова. 13.09.1983. Cултанов Г.А.

3. Peritonitin modelləşdirmə üsulu. N. Nərimanov adına ATU. № 146. 11.11.1986. Bayramov N.Y.

4. Epitelial büzdüm kanalının müalicəsində idarə olunan tikiş. N. Nərimanov adına ATU. 1986. Bayramov N.Y.

5. Способ наложения швов при пупочной грыже Удост. на рац. предложение № 177, от 24.12.1987, выданного АМИ им. Н. Нариманова. Аббасов А.Г

6. Способ органосохраняющей операции при травматических повреждениях селезенки. Удоств. на рац. предложение, выданного АМИ им. Н. Нариманова. № 185 от 10.03.1988. Аббасов А.Г.

7. Устройства для приготовления аутофрагментов из ткани селезенки. Удост. на рац. предложение № 253 от 04.05.1991, выданного АМИ им. Н. Нариманова. Аббасов А.Г.

8. Токоферол-ацетат как стимулятор реперативных процессов. Удостов. на рац. предложение № 269 от 16.03.1992, выданного АМИ им. Н. Нариманова. Аббасов А.Г.

9. Trofiki xoraların müalicə üsulu. N. Nərimanov adına ATU. 1991. Bayramov N.Y.

10. Hamilə qadınlarda hemorroy düyünlərinin yeni cərrahi əməliyyat üsulu Səmərələşdirici təklif № 330, 07.03.1997. ATU. İmanova S.S.

11. Qaraciyər rezeksiyalarında qaraciyər yetməzliyinin proqnozlaşdırma üsulu. N. Nərimanov adına ATU. № 337. 21.01.1998. Bayramov N.Y.

12. Peritonitlər zamanı autoqanın ekstrakorporal oksigenasiya üsulu Səmərələşdirici təklif № 408, 30.06.2001. Sultanov H.A., Əfəndiyev M.A.

13. Rektovaginal fistulların təsnifatı. Səmərələşdirici təklif ücün şəhadətnamə № 443, 15.02.2003. Sultanov H.A., Əliyev E.A.

14. Rektovaginal fistulların cərrahi müdaxilə üsulu. Səmərələşdirici təklif ücün şəhadətnamə № 444, 15.02.2003. Sultanov H.A., Əliyev E.A.

15. Dərman preparatlarını anastomoz nahiyəsinə yeritmək, həmin nahiyəni dekompressiya və müayinə etmək üçün istifadə olunan çoxfunksiyalı zond. Səmərələşdirici təklif. Şəhadətnamə № 474. Azərbaycan Tibb Universiteti. 28.12.2004. Əzimov E.H.

16. Exinokokkektomiya üçün universal qurğu. Azərbaycan Tibb Universiteti. səmərələşdirici təklifi. Vəsiqə 257. 2004. Zeynalov N.A.

17. Laparoskopik appendektomiya üsulu. N. Nərimanov adına ATU. № 487. 25.04.2005. Bayramov N.Y.

18. Laparoskopik əməliyyatlarda götürülmüş orqan və toxumaların qarın divarındın çıxarılma üsulu. ATU. № 488. 25.04.2005. Bayramov N.Y.

19. Döş və qarın boşluqlarının müştə¬rək qapalı travmaları zamanı diaq¬nostika və müalicə tak-tikası. Azərbaycan Tibb Uni¬ver¬siteti. № 497. 12.12.2006. Zeynalov S.M., Rüstəm Ə.M., Məmmədov K.M.

20. Piloroduodenal zonanın perforativ xorası zamanı xüsusi zond vasitəsilə boşluqdaxili lazerterapiya üsulu. ATU. 2007.11.19, № 512. Mahmudov M.G.