Müdafiə olunmuş işlər

 1. Həsən Abbas oğlu Sultanov. Kəskin paraproktitin təsnifatı və onun radikal müalicəsi, Bakı, 1986
 2. Sürəddin Musa oğlu Zeynalov. Дистанционное тепловидение в комплексной диагностике острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, Moskva, 1996
 3. Nuru Yusif oğlu Bayramov. Qaraciyər rezeksiyalarından sonrakı ağırlaşmaların proqnozlaşdırılması və profilaktikası, Bakı, 1999
 4. Saday Ağalar oğlu Əliyev. Çənbər bağırsağın şiş mənşəli obturasion keçməməzliyinin cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları, Bakı, 2003
 1. Həsən Abbas oğlu Sultanov. Kənd əhalisi arasında obliterasiyaedici endarteritin profilaktikası və müalicəsi, 1969
 2. Faiq Misir oğlu Qapaqov. Yumşaq toxumaların irinli xəstəliklərinin müalicəsində lazer şüalarının tətbiqi, Moskva, 1980
 3. Kamil Hüseynqulu oğlu İbişov. Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений ран после операций на органах брюшной полости, 1986
 4. Səxavət Fərzixan oğlu Rəfiyev. Диагностика и лечение абдоминальных травм, 1986
 5. Saday Ağalar oğlu Əliyev. Yüksək risk qruplu xəstələrdə öddaşı xəstəliyinin və onun ağırlaşmalarının müasir operativ müalicə üsulları, 1988
 6. Sürəddin Musa oğlu Zeynalov. Ферментативный перитонит при остром панкреатите (диагностика и лечение), Moskva, 1990
 7. Nuru Yusif oğlu Bayramov. Xroniki osteomielitlərin kompleks müalicəsində kombinəolunmuş lazerlərin tətbiqi, Moskva, 1991
 8. Abbas Hüseyn oğlu Abbasov . Dalaq toxumasının autotransplantasiyası, 1993
 9. Ədalət Məhəmmədəli oğlu Rüstəm. Qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliklərinin kompyuter diaqnostikası, Bakı, 1995
 10. Eldar Allahverdi oğlu Əliyev. Kəskin xolesistitin kompleks müalicəsində lazer şüalarının müştərək tətbiqi. Bakı, 1995
 11. Solmaz Soltan qızı İmanova. Hamilə və zahı qadınlarda babasilin müalicəsi və profilaktikası, 1998
 12. Babək Mehman oğlu Zeynalov. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası, Bakı,1999
 13. Natəvan Məhər qızı Xıdırova. Xora mənşəli qastroduodenal qanaxmaların cərrahi müalicəsində endoskopik müalicə metodlarının tətbiqi, 2001
 14. Əmrah Müzəffər oğlu Əhmədov. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin əməliyyatdan sonrakı intensiv müalicəsində qanın damar daxili lazer şüalandırılması və plazmaferizin klinik effektivliyi, Bakı, 2002
 15. Tarverdi Mirzəli oğlu Rzayev. Qaraciyərin maye şırnağı üsulu ilə rezeksiyasının nəticələrinin yaxşılaşdırılması, Bakı, 2003
 16. Nadir Azər oğlu Zeynalov. Qaraciyərin exinokokkozunun laparoskopik müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması, 2005
 17. Elman Hərbi oğlu Əzimov. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının profilaktikasında antioksidantların tətbiqi, Bakı, 2007
 18. Mahir Gumrah oğlu Mahmudov. Helicobacter pylori ilə assosiasiya olunmuş perforativ qastroduodenal xoraların kompleks müalicəsində azenerjili lazer şüalarının tətbiqi, 2008
 19. Azər Fərahim oğlu Hümmətov. Residiv mürəkkəb pararektal fistulların diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması, Bakı, 2010
 20. Sevinc Şahin qızı Salahova. Atipik və ağırlaşmış appendisitlərdə laparoskopik appendektomiya, Bakı, 2010
 21. Anar Elxan oğlu Namazov. Qarinin ön divarinin yirtiqlarinin laparoskopik plastikasinda ağirlaşmalarin profilaktikasi. Bakı – 2013
 22. Taryel İsgəndər oğlu Ömərov. Kəskin pankreatitlər zamanı hemostaz sistemi göstəricilərinin dəyişmə monitorinqi və onun korreksiya yolları. Bakı - 2014
 23. Telman Cəlal Oğlu Əmirov. Mürəkkəb pararektal fistulların cərrahi müalicəsindən sonrakı tibbi reabilitasiya. Bakı – 2015
 24. Pərvanə Rövşən qızı Aydınova. Pararektal fistulların cərrahi müalicəsinə müasir yanaşma. Bakı, 2017